Regulamin

Witam serdecznie. Z przyczyn organizacyjnych działalność sklepu chwilowo wstrzymana.

Regulamin sklepu internetowego mangorepublik.pl

Sklep mangorepublik.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową takich towarów jak min.: 100% soki, nektary, napoje, suszone owoce oraz inne artykuły spożywcze.
Sklep nie prowadzi sprzedaży w siedzibie firmy.

1. WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO
Sklep internetowy mangorepublik.pl jest prowadzony przez firmę Mango Republik Przemysław Jarkiewicz, wpisaną do rejestru CEIDG,

z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Dąbrowskiego 1/8, NIP 949-137-42-80

Kontakt z mangorepublik.pl odbywa się poprzez:
- adres e-mail: sklep@mangorepublik.pl

- telefon kontaktowy: 506 733 442 lub 531 105 102

Konto bankowe:
Nazwa: AliorBank S.A.
Numer konta: 58 2490 0005 0000 4500 3156 2358

2. WARUNKI OGÓLNE
1. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.mangorepublik.pl/t1,regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam » zakup z obowiązkiem zapłaty”.
5. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do mangorepublik.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.

3. CENY TOWARÓW I KARTY PŁATNICZE

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
2. Operatorem płatności on-line jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. ZAMAWIANIE TOWARU

Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych formularzy swoimi danymi oraz zatwierdzenie zamówienia.
Zamówienia można również składać przez wiadomość e-mail na adres: sklep@mangorepublik.pl (7 dni w tygodniu, 24 h na dobę) oraz telefonicznie tel.506 733 442 (wtorek - czwartek w godz.10:00 - 12:00). Zamówienia e-mailowe oraz telefoniczne wymagać będą potwierdzenia przyjęcia warunków zakupu poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w przesłanym na adres e-mail klienta potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
Liczba zamawianych towarów jest ograniczona.
mangorepublik.pl posiada obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS

Każde złożone zamówienie potwierdzone jest poprzez pocztę e-mail. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku płatności z góry) oraz o wysyłce towaru. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od wtorku do czwartku, w terminie do 48 godzin roboczych:
- od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
- od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
W przypadku dokonania zakupów w przeddzień weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest w ciągu najbliższych 3 dni roboczych po przerwie.
W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, kupujący zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie - określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli kupujący nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.


6. KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW

Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczt Polskiej.

Koszty wysyłki Pocztą Polską
Płatne przy odbiorze: 20zł
Płatne z góry:15zł

UWAGA!
W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 300 zł i przy płatności z góry na konto sklepu, przesyłka jest DARMOWA.
Koszty transportu nie obejmują wniesienia towaru.

7. WYSYŁKA ZAGRANICZNA I JEJ KOSZTY

Sklep mangorepublik.pl nie prowadzi sprzedaży zagranicznej.

8. ZWROTY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art.22[1]Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem: www.mangorepublik.pl/7,zwroty-i-reklamacje
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon lub fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie mangorepublik.pl
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. W przypadku zwrotu, mangorepublik.pl gwarantuje zwrot pełnej kwoty wpłaconej na jego rzecz za zakupiony towar i jego wysyłkę.
8. Koszty zwrotu wykonanego przez Klienta samodzielnie, ponosi Klient.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym od 25.12.2014 prawem (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), mają Państwo 14 dni od dnia doręczenia towarów na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez konieczności podania przyczyny.
Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach:
(a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a i b powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres: Mango Republik, ul. Klonowa 60, 42-233 Antoniów
Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mailowy bądź telefonicznie.

10. REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacyjne Klient może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: www.mangorepublik.pl/7,zwroty-i-reklamacje  Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.
2. Reklamacje pisemne, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

Mango Republik
ul. Dąbrowskiego 1/8
42-202 Częstochowa

Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego dowód zakupu.

Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Mango Republik, ul. Klonowa 60, 42-233 Antoniów.

3. Mangorepublik.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

4. Sprzedawca nie jest producentem Towarów.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) dane osobowe klienta zostaną wprowadzone do bazy danych mangorepublik.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz kontaktu z Klientem i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Baza danych klientów Sklepu, zgodnie z przepisami prawa, zarejestrowana została w GIODO.