Zwroty i reklamacje

Witam serdecznie. Z przyczyn organizacyjnych działalność sklepu chwilowo wstrzymana.

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z obowiązującym od 25.12.2014 prawem (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), mają Państwo 14 dni od dnia doręczenia towarów na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez konieczności podania przyczyny.

Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy w zakresie opisanym powyżej nie przysługuje, w poniżej wymienionych przypadkach: 

(a) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
(b) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta – koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.

Jeżeli nie zachodzą przesłanki wymienione w pkt a i b powyżej, zakupiony towar można zwrócić na adres:

Mango Republik

ul.Klonowa 60

42-233 Antoniów

Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o kontakt z nami na podany adres e-mail: sklep@mangorepublik.pl, bądź telefonicznie. 

Formularz zwrotów

Formularz reklamacji